Informatief opiniemagazine


Maatschappelijk betrokken


Gelezen door 24.000 actieve vrouwen in heel Nederland

Over Passage Magazine

Passage Magazine is het ledenblad van Passage, christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging. Het blad wordt vier keer per jaar verspreid onder alle leden.

In het tijdschrift komen onderwerpen als vrouwen en politiek, arbeid en zorg, emancipatie, duurzaamheid, veiligheid, ontwikkelingen op het platteland, literatuur, kunst, cultuur en geloof aan de orde. In elk nummer staan artikelen, columns, internet-tips en een overdenking. Oplage: 24.000

Profielen

Het magazine

 • Lifestyle
 • Kunst en cultuur
 • Boekbesprekingen
 • Interviews
 • Maatschappij en politiek
 • Vrijetijdsbesteding
 • Religie en spiritualiteit
 • Gezin en samenleven
 • Creativiteit
 • Natuur en tuinen
 • Maatschappelijk betrokken, kritisch en sociaal bewogen
 • Gericht op het delen van kennis
 • Merendeels boven de 45 jaar, met ruim 50 procent actieve vijftigplussers
 • Verspreid over heel Nederland

De lezers De lezer houdt van actief bezig zijn, zoals tuinieren en bewegen. Kunst, cultuur, leefbaarheid platteland, reizen, lezen, veiligheid en milieu, werken, gezondheid en creativiteit hebben haar interesse en zij kiest bewust voor kwaliteit in haar (gezins)leven. Inspiratie haalt zij uit haar vrouwenmagazine en haar clubactiviteiten.

VERSCHIJNDATA


Verschijndatum / aanleverdatum

1. 25-03-2021 / 05-02-2021

2. 10-06-2021 / 23-04-2021

3. 23-09-2021 / 13-08-2021

4. 02-12-2021 / 15-10-2021

Op alle leveringen en diensten zijn de algemene voorwaarden van Dock35 Media B.V. van toepassing. Bekijk de algemene voorwaarden.

TECHNISCHE GEGEVENS


Advertentieformaten

Bladspiegel: 200 x 250 mm +3 mm afloop

Zetspiegel: 170 x 220 mm 1/1 pagina: 200 x 250 mm +3 mm afloop

1/2 pagina liggend: 170 x 105 mm

1/4 pagina staand: 80 x 105 mm

MATERIAAL


Digitaal aanleveren als certified PDF, minimaal 300 dpi.

Kosten veroorzaakt door aanlevering van niet-drukgereed advertentiemateriaal zullen worden doorberekend.

ZIP-bestanden kunnen enkel via wetransfer worden aangeleverd.

CONTACT


Accountmanager Frank Roosenbeek T +31 (0)314-355 830 frank@dock35media.nl Traffic-coördinator Fred Wonink en Heidi Reparon T +31 (0)314-355 838 traffic@dock35media.nl Dock35 Media Mercuriusstraat 35 7006 RK  Doetinchem

Postbus 68 7000 AB  Doetinchem

Meer weten?

Neem dan contact op met Frank Roosenbeek via onderstaande gegevens of vul het contactformulier in.

T +31 (0)314-355 830

frank@dock35media.nl