Oplage van 10.500 exemplaren


Hét vaktijdschrift voor tandartsen en dentale professionals


De autoriteit in de markt

Over Nederlands Tandartsenblad

Doelgroep

Het Nederlands Tandartsenblad (NT) is het actuele vaktijdschrift voor tandartsen, orthodontisten, mka-chirurgen, de tandtechnische industrie en de tandheelkundige groothandel. Het blad verschijnt in een oplage van ruim 10.500 exemplaren en is primair bestemd voor de leden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT)(organisatiegraad 80%).


Redactionele formule
Het Nederlands Tandartsenblad is een onafhankelijk en professioneel vakblad. Het magazine wordt gemaakt volgens journalistieke normen en is daardoor prettig leesbaar. 90% van alle praktiserende tandartsen en tandarts-specialisten ontvangt 11 keer per jaar via het NT alle relevante informatie over de ontwikkelingen op tandheelkundig en tandtechnisch gebied. Ook worden de lezers via het NT op de hoogte gesteld van de officiële berichtgeving van de KNMT. De waardering van de lezers van het NT is groot vanwege de kwaliteit en betrouwbaarheid van de inhoud.

Weetje over het Nederlands Tandartsenblad

De betaalde oplage van het Nederlands Tandartsenblad is het hoogst van alle dentale vakbladen.

Commerciële mogelijkheden

Het Nederlands Tandartsenblad is een uitgave van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT). Het NT biedt verschillende commerciële mogelijkheden aan. Zo bereikt u op het door u gewenste kanaal 10.500 tandartsen en dentale specialisten. 


Bekijk de mogelijkheden via de buttons

Printadvertenties in

Nederlands Tandartsenblad

Branded content in

Nederlands Tandartsenblad

Adverteren op de website knmt.nl/nt

Adverteren in de nieuwsbrief van KNMT

VERSCHIJNDATA MAGAZINE


Aanleveren / verschijning

Editie 1
03-01-2019 / 25-01-2019
Editie 2
31-01-2019 / 22-02-2019
Editie 3
28-02-2019 / 22-03-2019
Editie 4
04-04-2019 / 26-04-2019
Editie 5
02-05-2019 / 24-05-2019
Editie 6
30-05-2019 / 21-06-2019
Editie 7/8
01-08-2019 / 23-08-2019
Editie 9
05-09-2019 / 27-09-2019
Editie 10
03-10-2019 / 25-10-2019
Editie 11
31-10-2019 / 22-11-2019
Editie 12
28-11-2019 / 20-12-2019
Editie 1
02-01-2020 / 24-01-2020

Annuleringstermijn: 6 weken voor verschijning

VERSCHIJNINGSDATA NIEUWSBRIEF


Aanleveren / verschijning

Editie 1
09-01-2019 / 23-01-2019
Editie 2
06-02-2019 / 20-02-2019
Editie 3
08-03-2019 / 20-03-2019
Editie 4
10-04-2019 / 24-04-2019
Editie 5
08-05-2019 / 22-05-2019
Editie 6
05-06-2019 / 19-06-2019
Editie 7/8
07-08-2019 / 21-08-2019
Editie 9
11-09-2019 / 25-09-2019
Editie 10
09-10-2019 / 23-10-2019
Editie 11
06-11-2019 / 20-11-2019
Editie 12
04-12-2019 / 18-12-2019

TECHNISCHE GEGEVENS


Bladspiegel
210 x 297 mm + 3 mm afloop

Zetspiegel
177 x 275 mm

1/1 pagina 
210 x 297 mm + 3 mm afloop
1/2 pagina (liggend)
177 x 135 mm
1/2 pagina (staand)
86 x 275 mm
1/4 pagina (liggend)
177 x 65 mm
1/4 pagina (staand)
86 x 135 mm
1/8 pagina (liggend)
86 x 65 mm

Digitaal aanleveren als certified PDF, minimaal 300 dpi.

Kosten veroorzaakt door aanlevering van niet-drukgereed advertentiemateriaal zullen worden doorberekend.

ZIP bestanden kunnen enkel via wetransfer worden aangeleverd.

CONTACT


Accountmanager
Arno Cornelissen
T +31 (0)314-355 826
arno@dock35media.nl

Traffic-coördinator
Fred Wonink en Heidi Reparon
T +31 (0)314-355 838 traffic@dock35media.nl

Dock35 Media
Mercuriusstraat 35
7006 RK  Doetinchem

Postbus 68
7000 AB  Doetinchem

Meer weten?

Neem dan contact op met Arno Cornelissen via onderstaande gegevens of vul het contactformulier in.


T +31 (0)314-355 826

arno@dock35media.nl