Lage kosten per 1.000 gedrukte exemplaren


Autoriteit op het gebied van diergezondheid


Het bereik van de GD-magazines is uniek binnen de agrarische sector

Over Gezondheidsdienst voor Dieren

Samen werken aan diergezondheid in het belang van dier, dierhouder en samenleving, dat is de missie waar de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) al bijna 100 jaar voor staat. Het uitwisselen van informatie is daarbij heel belangrijk. Een van de manieren waarop GD met veehouders (varkenshouders, pluimveehouders, rundveehouders en schapen- en geitenhouders) communiceert, is via de magazines van GD.


Vrijwel volledig bereik
Het bereik van de GD-magazines is uniek in de agrarische sector. Omdat GD zaken doet met nagenoeg alle Nederlandse veehouders, bereikt u via de magazines van GD vrijwel iedereen, of het nu om melkvee-, varkens-, pluimvee-, schapen- of geitenhouders gaat. Belangrijk: de GD-magazines worden ook gelezen door bijna iedereen die betrokken is bij diergezondheid. Hierbij kunt u denken aan ongeveer 1.000 dierenartsen praktijken en specialisten van toeleverende en verwerkende bedrijven.’


Hoge oplage, lage kosten
De GD-magazines hebben een hoge oplage in vergelijking met andere magazines gericht op de varkens-, pluimvee-, melkvee- en vleesveehoudersbranche. Bovendien zijn de kosten per 1.000 gedrukte exemplaren bij de GD magazines laag.
* Bron: Retriever 2016


Uitstekende reputatie
GD heeft een uitstekende reputatie op het gebied van diergezondheid, dankzij de unieke combinatie van diagnostiek en diergezondheidsexpertise. GD beschikt over een van de grootste en innovatiefste hightech veterinaire laboratoria in de wereld. Jaarlijks worden daar ruim vier miljoen labbepalingen gedaan. Testresultaten voorzien van een GD-logo en adviezen van GD-specialisten zijn van grote waarde: ze zijn synoniem aan betrouwbaarheid. Dit verklaart mede waarom de magazines zo goed worden gelezen. De artikelen zijn informatief en van cruciaal belang voor de veehouder en zijn adviseur. Door u als adverteerder te committeren aan GD, lift u mee op de merkwaarde die GD in al die jaren heeft opgebouwd.

Herkauwer

Vier keer per jaar ontvangen houders van melkvee, vleesvee en kalveren Herkauwer. Daarnaast wordt Herkauwer gelezen door dierenartsen en voorlichters. Herkauwer heeft een bereik van nagenoeg 100% onder de Nederlandse melkvee- en vleesveehouders en een oplage van 25.000 gedrukte exemplaren.

Pluimvee

Alle professionele pluimveehouders ontvangen twee keer per jaar Pluimvee. Daarnaast wordt Pluimvee gelezen door dierenartsen, veevoeder- en veehouderijvoorlichters. Pluimvee heeft een bereik van nagenoeg 100% onder de Nederlandse pluimveehouders en een oplage van 5.500 gedrukte exemplaren.

Varken

Drie keer per jaar ontvangen alle professionele varkenshouders Varken. Daarnaast wordt Varken gelezen door dierenartsen, veevoeder- en veehouderijvoorlichters. Varken heeft een bereik van nagenoeg 100% onder de Nederlandse varkenshouders en een oplage van 5.900 gedrukte exemplaren.

Schaap en Geit

Nederlandse houders van schapen en geiten ontvangen drie keer per jaar Schaap en Geit. Daarnaast wordt Schaap en Geit gelezen door dierenartsen, voorlichters en specialisten. Schaap en Geit heeft een bereik van nagenoeg 100% onder de Nederlandse schapen- en geitenhouders en een oplage van 11.500 exemplaren.

Update

Twee keer per jaar ontvangen de ruim 3.000 buitenlandse relaties van GD het magazine Update. Dit Engelstalige vakblad wordt gelezen door farmaceuten, veevoederfabrikanten, coöperaties, fokkerijen en overheden.

VERSCHIJNDATA MAGAZINES


Verschijn- / aanleverdatum

Herkauwer
1. 22-02-2019 / 30-01-2019
2. 10-05-2019 / 16-04-2019
3. 30-08-2019 / 07-08-2019
4. 08-11-2019 / 11-10-2019

Pluimvee
1. 14-06-2019 / 17-05-2019
2. 13-12-2019 / 15-11-2019

Varken
1. 15-03-2019 / 15-02-2019
2. 19-07-2019 / 01-07-2019
3. 06-12-2019 / 05-11-2019

Schaap / Geit
1. 08-02-2019 / 11-01-2019
2. 31-05-2019 / 01-05-2019
3. 04-10-2019 / 08-09-2019

Update
1. 27-04-2019 / 29-03-2019
2. 08-11-2019 / 11-10-2019

Annuleringstermijn: 6 weken voor verschijning

TECHNISCHE GEGEVENS


Bladspiegel
220 x 297 mm + 5 mm afloop

Zetspiegel
190 x 260 mm

1/1 pagina 
220 x 297 mm + 5 mm afloop
1/2 pagina (liggend)
190 x 126 mm
1/2 pagina (staand)
91 x 260 mm
1/4 pagina (liggend)
190 x 59 mm
1/4 pagina (staand)
91 x 126 mm
1/8 pagina (liggend)
91 x 59 mm

MATERIAAL


Digitaal aanleveren als certified PDF, minimaal 300 dpi.

Kosten veroorzaakt door aanlevering van niet-drukgereed advertentiemateriaal zullen worden doorberekend.

ZIP bestanden kunnen enkel via wetransfer worden aangeleverd.

CONTACT


Accountmanager
Marcel Koot
T +31 (0)314-355 852
marcel.koot@dock35media.nl

Traffic-coördinator
Fred Wonink en Heidi Reparon
T +31 (0)314-355 838 traffic@dock35media.nl

Dock35 Media
Mercuriusstraat 35
7006 RK  Doetinchem

Postbus 68
7000 AB  Doetinchem

Meer weten?

Neem dan contact op met Marcel Koot via onderstaande gegevens of vul het contactformulier in.


T +31 (0)314-355 852

marcel.koot@dock35media.nl