Voor de actuele mediasheet van Royal GD-magazines kunt u de volgende link gebruiken:

Lage kosten per 1.000 gedrukte exemplaren


Autoriteit op het gebied van diergezondheid


Het bereik van de Royal GD-magazines is uniek binnen de agrarische sector

Over Royal GD

Samen werken aan diergezondheid in het belang van dier, dierhouder en samenleving, dat is de missie waar de Gezondheidsdienst voor Dieren (Royal GD) al meer dan 100 jaar voor staat. Het uitwisselen van informatie is daarbij heel belangrijk. Een van de manieren waarop Royal GD met veehouders (varkenshouders, pluimveehouders, rundveehouders en schapen- en geitenhouders) communiceert, is via de magazines van Royal GD.

Vrijwel volledig bereik Het bereik van de Royal GD-magazines is uniek in de agrarische sector. Omdat Royal GD zaken doet met nagenoeg alle Nederlandse veehouders, bereikt u via de magazines van Royal GD vrijwel iedereen, of het nu om melkvee-, varkens-, pluimvee-, schapen- of geitenhouders gaat. Belangrijk: de Royal GD-magazines worden ook gelezen door bijna iedereen die betrokken is bij diergezondheid. Hierbij kunt u denken aan ongeveer 1.000 dierenartsen praktijken en specialisten van toeleverende en verwerkende bedrijven.’

Hoge oplage, lage kosten De Royal GD-magazines hebben een hoge oplage in vergelijking met andere magazines gericht op de varkens-, pluimvee-, melkvee- en vleesveehoudersbranche. Bovendien zijn de kosten per 1.000 gedrukte exemplaren bij de GD magazines laag. * Bron: Retriever 2016

Uitstekende reputatie Royal GD heeft een uitstekende reputatie op het gebied van diergezondheid, dankzij de unieke combinatie van diagnostiek en diergezondheidsexpertise. Royal GD beschikt over een van de grootste en innovatiefste hightech veterinaire laboratoria in de wereld. Jaarlijks worden daar ruim vier miljoen labbepalingen gedaan. Testresultaten voorzien van een Royal GD-logo en adviezen van Royal GD-specialisten zijn van grote waarde: ze zijn synoniem aan betrouwbaarheid. Dit verklaart mede waarom de magazines zo goed worden gelezen. De artikelen zijn informatief en van cruciaal belang voor de veehouder en zijn adviseur. Door u als adverteerder te committeren aan Royal GD, lift u mee op de merkwaarde die Royal GD in al die jaren heeft opgebouwd.

Herkauwer

Driemaal per jaar ontvangen houders van melkvee, vleesvee en kalveren Herkauwer. Daarnaast wordt Herkauwer gelezen door dierenartsen en voorlichters. Herkauwer heeft een bereik van nagenoeg 100% onder de Nederlandse melkvee- en vleesveehouders en een oplage van 25.000 gedrukte exemplaren.

Pluimvee

Alle professionele pluimveehouders ontvangen tweemaal per jaar Pluimvee. Daarnaast wordt Pluimvee gelezen door dierenartsen, veevoeder- en veehouderijvoorlichters. Pluimvee heeft een bereik van nagenoeg 100% onder de Nederlandse pluimveehouders en een oplage van 5.500 gedrukte exemplaren.

Varken

Tweemaal per jaar ontvangen alle professionele varkenshouders Varken. Daarnaast wordt Varken gelezen door dierenartsen, veevoeder- en veehouderijvoorlichters. Varken heeft een bereik van nagenoeg 100% onder de Nederlandse varkenshouders en een oplage van 5.900 gedrukte exemplaren.

Schaap en Geit

Nederlandse houders van schapen en geiten ontvangen tweemaal per jaar Schaap en Geit. Daarnaast wordt Schaap en Geit gelezen door dierenartsen, voorlichters en specialisten. Schaap en Geit heeft een bereik van nagenoeg 100% onder de Nederlandse schapen- en geitenhouders en een oplage van 11.500 exemplaren.

Update

Twee keer per jaar ontvangen de ruim 3.000 buitenlandse relaties van Royal GD het magazine Update. Dit Engelstalige vakblad wordt gelezen door farmaceuten, veevoederfabrikanten, coöperaties, fokkerijen en overheden.

VERSCHIJNDATA MAGAZINES


Verschijn- / aanleverdatum Herkauwer 1. 12-02-2021 / 12-01-2021 2. 04-06-2021 / 29-04-2021 3. 22-10-2021 / 17-09-2021

Pluimvee 1. 18-06-2021 / 10-05-2021 2. 17-12-2021 / 08-11-2021

Varken 1. 04-06-2021 / 26-04-2021 2. 26-11-2021 / 15-10-2021

Schaap en Geit 1. 26-02-2021 / 22-01-2021 2. 06-08-2021 / 01-07-2021

Update 1. 23-04-2021 / 19-03-2021 2. 05-11-2021 / 24-09-2021 Op alle leveringen en diensten zijn de algemene voorwaarden van Dock35 Media B.V. van toepassing. Bekijk de algemene voorwaarden.

TECHNISCHE GEGEVENS


Bladspiegel 220 x 297 mm + 5 mm afloop

Zetspiegel 190 x 260 mm 1/1 pagina 220 x 297 mm + 5 mm afloop

1/2 pagina (liggend) 190 x 126 mm

1/2 pagina (staand) 91 x 260 mm

1/4 pagina (liggend) 190 x 59 mm

1/4 pagina (staand) 91 x 126 mm

1/8 pagina (liggend) 91 x 59 mm

MATERIAAL


Digitaal aanleveren als certified PDF, minimaal 300 dpi.

Kosten veroorzaakt door aanlevering van niet-drukgereed advertentiemateriaal zullen worden doorberekend.

ZIP bestanden kunnen enkel via wetransfer worden aangeleverd.

CONTACT


Accountmanager Marcel Koot T +31 (0)314-355 852 marcel@dock35media.nl Traffic-coördinator Fred Wonink en Heidi Reparon T +31 (0)314-355 838 traffic@dock35media.nl Dock35 Media Mercuriusstraat 35 7006 RK  Doetinchem

Postbus 68 7000 AB  Doetinchem

Meer weten?

Neem dan contact op met Marcel Koot via onderstaande gegevens of vul het contactformulier in.

T +31 (0)314-355 852

marcel@dock35media.nl