ADVERTENTIECOMBINATIE VROUWENBLADEN

PASSAGE MAGAZINE EN VROUWEN VAN NU

Unieke samenwerking


Adverteer in twee magazines op basis van één tarief


Bereik 75.000 actieve vrouwen in Nederland

De combinatie vrouwenbladen

De samenwerking tussen twee vrouwenorganisaties levert een uniek communicatieconcept op: adverteren in twee magazines op basis van één tarief. Samen bereiken de magazines 75.000 actieve vrouwen in Nederland.

De organisaties en magazines

 • NBvP, Vrouwen van Nu met magazine Vrouwen van Nu
 • Passage, christelijk maatschappelijke vrouwenbeweging met Passage Magazine (voorheen Motief)

Onderwerpen

 • Lifestyle
 • Kunst en cultuur
 • Boekbesprekingen
 • Interviews
 • Maatschappij en politiek
 • Vrijetijdsbesteding
 • Religie en spiritualiteit
 • Gezin en samenleven
 • Creativiteit
 • Natuur en tuinenDe lezers zijn

 • Maatschappelijk betrokken, kritisch en sociaal bewogen
 • Gericht op het delen van kennis
 • Merendeels boven de 45 jaar, met ruim 50 procent actieve vijftigplussers
 • Verdeeld over heel Nederland

Interesses

De lezer houdt van actief bezig zijn, zoals tuinieren en bewegen. Kunst, cultuur, leefbaarheid platteland, reizen, lezen, veiligheid en milieu, werken, gezondheid en creativiteit hebben haar interesse en zij kiest bewust voor kwaliteit in haar (gezins)leven. Inspiratie haalt zij uit haar vrouwenmagazine en haar clubactiviteiten.

Over Passage Magazine

Passage Magazine is het ledenblad van Passage, christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging. Het blad wordt vier keer per jaar verspreid onder alle leden.


In het tijdschrift komen onderwerpen als vrouwen en politiek, arbeid en zorg, emancipatie, duurzaamheid, veiligheid, ontwikkelingen op het platteland, literatuur, kunst, cultuur en geloof aan de orde. In elk nummer staan artikelen, columns, internet-tips en een overdenking.

Oplage: 24.000

Over Vrouwen van Nu

Leden van NBvP genieten ze vijf keer per jaar van het Vrouwen van Nu magazine. Vrouwen van Nu heeft als missie om met de kracht van vrouwen de leefomgeving te versterken. De vereniging heeft geen politieke of religieuze kleur.


Het magazine geeft antwoord op vragen als: Wat is er in de provincie te doen? Waar kan ik me bij aansluiten? Waar kan ik wat van opsteken?

Oplage: 51.000

VERSCHIJNDATA


Verschijn- / aanleverdatum

Passage Magazine
1. 26-03-2020 / 05-02-2020
2. 08-06-2020 / 22-04-2020
3. 21-09-2020 / 12-08-2020
4. 03-12-2020 / 14-10-2020 

Vrouwen van Nu
1. 14-02-2020 / 20-01-2020
2. 08-05-2020 / 06-04-2020
3. 25-09-2020 / 24-08-2020
4. 11-12-2020 / 16-11-2020

Op alle leveringen en diensten zijn de algemene voorwaarden van Dock35 Media B.V. van toepassing. Bekijk de algemene voorwaarden.

TECHNISCHE GEGEVENS


Passage Magazine
Bladspiegel: 200 x 250 mm +3 mm afloop
Zetspiegel: 170 x 220 mm

1/1 pagina: 200 x 250 mm +3 mm afloop
1/2 pagina liggend: 170 x 105 mm
1/4 pagina staand: 80 x 105 mm

Vrouwen van Nu
Bladspiegel: 207 x 280 mm +3 mm afloop
Zetspiegel: 195 x 265 mm

1/1 pagina: 207 x 280 mm +3 mm afloop
1/2 pagina liggend: 195 x 130 mm
1/2 pagina staand: 95 x 265 mm
1/4 pagina staand: 95 x 130 mm

MATERIAAL


Digitaal aanleveren als certified PDF, minimaal 300 dpi.

Kosten veroorzaakt door aanlevering van niet-drukgereed advertentiemateriaal zullen worden doorberekend.

ZIP-bestanden kunnen enkel via wetransfer worden aangeleverd.

CONTACT


Accountmanager
Frank Roosenbeek
T +31 (0)314-355 830
frank@dock35media.nl

Traffic-coördinator
Fred Wonink en Heidi Reparon
T +31 (0)314-355 838 traffic@dock35media.nl

Dock35 Media
Mercuriusstraat 35
7006 RK  Doetinchem

Postbus 68
7000 AB  Doetinchem

Meer weten?

Neem dan contact op met Frank Roosenbeek via onderstaande gegevens of vul het contactformulier in.


T +31 (0)314-355 830

frank@dock35media.nl