Het KNGF is dé overkoepelende vereniging van en voor fysiotherapeuten in Nederland


De vereniging heeft meer dan 19.000 leden en bestaat uit 13 beroepsinhoudelijke verenigingen en beheert het Centraal Kwaliteitsregister (CKR)


Het KNGF behartigt belangen, borgt kwaliteit, bevordert deskundigheid en biedt service aan leden


Meer dan 128 jaar een autoriteit binnen de branche


Uniek crossmediaal bereik in het hart van uw doelgroep

Over KNGF

Doelgroep

De vereniging KNGF ondersteunt fysiotherapeuten in hun streven om patiënten optimaal te laten functioneren en te stimuleren dat mensen blijven bewegen. Fysiotherapeuten vormen als KNGF een samenwerkende gemeenschap waarin zij met respect voor beroepsmatige verschillen en de individuele vrijheid van handelen, elkaar steunen, stimuleren en helpen hun vak goed uit te oefenen. Zij streven er voortdurend naar het fysiotherapeutisch handelen van alle leden kwalitatief te ontwikkelen, door onderzoek en door elkaars functioneren positief kritisch te beoordelen.


Redactionele formule
FysioPraxis is het officiële tijdschrift van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). FysioPraxis informeert haar leden over fysiotherapie in de breedste zin van het woord. De redactionele artikelen variëren van beroepsinhoudelijke informatie zoals bijvoorbeeld richtlijnen voor behandelingen, kwaliteitseisen, nieuwe ontwikkelingen en dergelijke, tot sociaal-maatschappelijke onderwerpen als zorg en welzijn, politiek en de vereniging. FysioPraxis is een onmisbare informatiebron en medium voor bij- en nascholing. FysioPraxis kent een gegarandeerd en kwalitatief bereik met een hoge leesintensiteit en sterke lezersbinding.

Commerciële mogelijkheden

KNGF Mediahuis is het platform voor de fysiotherapeut die alle ins en outs van zijn vakgebied wil weten. Het koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) communiceert via verschillende mediakanalen en events met haar doelgroep. Via het officiële tijdschrift, de website, de nieuwsbrief, social media en 'Dag van de Fysiotherapeut' helpt KNGF de fysiotherapeut om beter te worden in zijn vak.


Bekijk de mogelijkheden via de buttons

Advertentiemogelijkheden
magazine FysioPraxis

Online mogelijkheden

FysioEnieuws

Online mogelijkheden

Fysionetwerken.nl

Online mogelijkheden

KNGF.nl

Nieuw: online mogelijkheden

in de KNGF app

VERSCHIJNDATA MAGAZINE


Verschijning / aanleveren

Editie 1
16-02-2019 / 22-01-2019
Editie 2
23-03-2019 / 26-02-2019
Editie 3
20-04-2019 / 26-03-2019
Editie 4
25-05-2019 / 30-04-2019
Editie 5
22-06-2019 / 23-05-2019
Editie 6
13-07-2019 / 18-06-2019
Editie 7
21-09-2019 / 27-08-2019
Editie 8
19-10-2019 / 24-09-2019
Editie 9
23-11-2019 / 29-10-2019
Editie 10
21-12-2019 / 26-11-2019


Annuleringstermijn: 6 weken voor verschijning

TECHNISCHE GEGEVENS


Bladspiegel
210 x 297mm + 3 mm afloop

Zetspiegel
185 x 268mm

1/1 pagina (staand)
210 x 297mm + 3 mm afloop
1/2 pagina (staand)
90 x 268mm
1/4 pagina (staand)
90 x 132mm
1/2 pagina (liggend)
185 x 132mm
1/8 pagina (liggend)
90 x 64mm

MATERIAAL


Aanleveren
Digitaal aanleveren als certified PDF, minimaal 300 dpi.

Kosten veroorzaakt door aanlevering van niet-drukgereed advertentiemateriaal zullen worden doorberekend. 

ZIP bestanden kunnen enkel via wetransfer worden aangeleverd.

Drukprocede:  rotatie-offset
Afwerking: geniet gebrocheerd

CONTACT


Accountmanager
Arno Cornelissen
T +31 (0)314-355 826
arno@dock35media.nl

Klaas Jan Rosenberg
T +31 (0)314-355 840
klaasjan@dock35media.nl

Traffic-coördinator
Manon van der Kooij
T +31 (0)314-355 839
manon@dock35media.nl

Dock35 Media
Mercuriusstraat 35
7006 RK  Doetinchem

Postbus 68
7000 AB  Doetinchem

Meer weten?

Neem dan contact op met Arno Cornelissen of Klaas Jan Rosenberg via onderstaande gegevens of vul het contactformulier in.


T +31 (0)314-355 826

arno@dock35media.nl

T +31 (0)314-355 840

klaasjan@dock35media.nl