FMT gezondheidszorg: unieke informatiebron


Oplage van 3.000 exemplaren

Verspreiding onder abonnees en partners


Dé mogelijkheid om producten of diensten voor professionals in de zorgsector onder de aandacht te brengen

Over FMT Gezondheidszorg

FMT Gezondheidszorg informeert over zorg- en gebouwtechnologie, wetenschap en innovatieve huisvesting. Voor bestuurders, beleidsmakers en professionals die in en voor de zorgsector actief zijn is FMT Gezondheidszorg één van de belangrijkste informatiebronnen. Het magazine verschijnt tien keer per jaar in een oplage van 3.000 exemplaren, waarvan 6x in een print magazine en 4x in een digitaal magazine.


Doelgroep
FMT Gezondheidszorg wordt gelezen, gevolgd en bezocht door beslissingsnemers en professionals in de zorg in Nederland en Vlaanderen. Veel bestuurders van zorginstellingen en technische professionals in de zorg hebben een abonnement op het magazine. Daarnaast kent het magazine ook veel abonnees bij onderwijs- en wetenschappelijke instellingen en personen en bedrijven die voor de zorg actief zijn op het gebied van technologie, wetenschap en huisvesting. FMT Magazine wordt onder meer gelezen door bestuurders en leden van de NVTG, IHE en de Vlaamse VTDV.


De nieuwsbrief wordt naast bovenstaande doelgroep ook gelezen door lokale en landelijke politici, regionale en landelijke media en diverse vertegenwoordigers van uiteenlopende brancheorganisaties in de cure en care.

FMT Gezondheidszorg: unieke informatiebron

FMT Gezondheidszorg is een unieke combinatie van een (digitaal) vakblad, website, elektronische nieuwsbrief en social media. Dit maakt FMT Gezondheidszorg tot een autoriteit in de markt die garant staat voor een scherp, eigenzinnig en actueel aanbod van nieuws & achtergronden. FMT Gezondheidszorg informeert en analyseert.

Commerciële mogelijkheden

FMT Gezondheidszorg is een unieke combinatie van (digitaal) vakblad, website, digitale nieuwsbrief en social media. Binnen deze kanalen biedt FMT Gezondheidszorg u verschillende commerciële mogelijkheden aan.


Bekijk de mogelijkheden via de buttons

Adverteren in het magazine

van FMT Gezondheidszorg

Adverteren in het digitale magazine

van FMT Gezondheidszorg

Adverteren op de website

van FMT Gezondheidszorg

Adverteren in de nieuwsbrief

van FMT Gezondheidszorg

Partnerships

FMT Gezondheidszorg

VERSCHIJNDATA


Verschijning / aanleveren

Editie 1

22-02-2019 / 18-01-2019

Editie 2 (digitaal)

26-03-2019 / 15-02-2019

Editie 3

19-04-2019 / 15-03-2019

Editie 4 (digitaal)

14-05-2019 / 05-04-2019

Editie 5

07-06-2019 / 03-05-2019

Editie 6 (digitaal)

09-07-2019 / 31-05-2019

Editie 7

06-09-2019 / 02-08-2019

Editie 8

04-10-2019 / 30-08-2019

Editie 9

01-11-2019 / 27-09-2019

Editie 10 (digitaal)

10-12-2019 / 01-11-2019

Annuleringstermijn: 6 weken voor verschijning

THEMA'S


Editie 1

Brandveiligheid

Editie 2 (digitaal)

Interieur

Editie 3

CSA, drinkwaterveiligheid

Editie 4 (digitaal)

Catering

Editie 5

GBS, gezonde gebouwen, klimaat, luchtbeheersing

Editie 6 (digitaal)

E-health

Editie 7

High Tec Innovaties

Editie 8

Risicomanagement

Editie 9

Medische gassen

Editie 10 (digitaal)

Digitalisering

TECHNISCHE GEGEVENS


Bladspiegel
225 x 285 mm+ 3 mm afloop

Zetspiegel
197 x 254 mm

1/1 pagina 
225 x 285 mm + 3 mm afloop

1/2 pagina (liggend)
197 x 128 mm

MATERIAAL


Advertentiepagina's
Digitaal aanleveren als certified PDF, minimaal 300 dpi.

Kosten veroorzaakt door aanlevering van niet-drukgereed advertentiemateriaal zullen worden doorberekend.

ZIP bestanden kunnen enkel via wetransfer worden aangeleverd.

CONTACT


Accountmanager

Martijn Penning
T +31 (0)314-355831
martijn@dock35media.nl

Marcel Koot
T +31 (0)314-355852
marcel.koot@dock35media.nl

Traffic-coördinatoren
Manon van der Kooij
T +31 (0)314-355 839
manon@dock35media.nl

Dock35 Media
Mercuriusstraat 35
7006 RK  Doetinchem
Postbus 68
7000 AB  Doetinchem

Meer weten?

Neem dan contact met mij op via onderstaande gegevens of vul het contactformulier in:


Martijn Penning
T +31 (0)314-355831

martijn@dock35media.nl